Asystentura Comenius 2009-2010

W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim zrealizowała projekt w ramach międzynarodowego programu „Asystentura Comeniusa” wspierany przez Narodową Agencję Programu

„Uczenie się przez całe życie”.

Znajomość tego, co dzieje się w Europie jest niezwykle ważna dla młodego pokolenia, ponieważ historia, teraźniejszość i przyszłość Polski są nierozerwalnie związane z wydarzeniami i procesami kształtującymi oblicze naszego kontynentu. Z uwagi na to, iż szkoła jest centrum wszelkich inicjatyw promieniujących na lokalną społeczność, powinna przekazywać wiedzę na temat zróżnicowania regionów europejskich, wielojęzykowej natury Europy i jej kulturowego bogactwa. Zgodnie z tymi założeniami, pragnąc upowszechniać edukację europejską, oraz wartości Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa nr 7 im Gen. Józefa Bema zrealizowała projekt: „Asystentura Comeniusa”.

3

Projekt ten wspierany jest przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” Inicjatywa asystentury wspiera nauczanie języków obcych, przyczynia się do poprawy kompetencji językowych uczniów pracujących z asystentem, motywuje do nauki języków obcych oraz zwiększa zainteresowanie krajem, z którego pochodzi asystent i jego kulturą. Celem programu Comenius jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości, a także pomaganie młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Kluczowym aspektem Asystentury Comeniusa jest to, że wprowadzają lub rozwijają wymiar europejski na gruncie szkoły goszczącej i lokalnej społeczności. Asystenci są dla uczniów źródłem informacji o innych kulturach Europy i pomagają obalać stereotypy.

4

Od dnia 1 grudnia 2009 roku do dnia 25 czerwca 2010 roku gościł w szkole asystent językowy z Niemiec pan Peter Hemmann – nauczyciel z Berlina, który ukończył studia na kierunku j. niemiecki oraz biologia. Wspólna praca z asystentem stanowiła dla młodzieży szkolnej nowe cenne źródło inspiracji, uatrakcyjniła i wzbogaciła ofertę zajęć edukacyjnych. Asystent wspierał nauczycieli w realizacji zajęć pozalekcyjnych, nauczaniu języka, udzielał pomocy w nawiązywaniu nowych kontaktów międzynarodowych. Asystent prowadził zajęcia językowe dla uczniów w ramach działającej w szkole świetlicy socjoterapeutycznej. Nauczanie języka jak również poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie państwa, z którego pochodził wolontariusz, było niezwykle cenne dla uczniów zdolnych, wykazujących ponadprzeciętne umiejętności językowe. Wolontariusz uczestniczył w zajęciach z obszaru tematyki Unii Europejskiej, jak również zagadnień związanych ściśle z nauczaniem języka obcego.

Cennym przedsięwzięciem było zaproszenie wolontariusza do prowadzenia zajęć językowych dla kadry nauczycieli oraz przedstawicieli ze środowiska lokalnego, aby tym samym zacieśnić współpracę i zmotywować do doskonalenia umiejętności językowych. Wspólne wycieczki, spędzanie ze sobą czasu, wykonywanie codziennych obowiązków stanowiło dla uczniów źródło istotnych spostrzeżeń i refleksji. Praca z asystentem językowym była wspaniałym doświadczeniem w czasie zajęć szkolnych jak również wartościowym wykorzystaniem czasu wolnego. Poprzez wspólne działania całej społeczności szkolnej wraz z asystentem młodzież naszej szkoły w twórczy sposób wykorzystała swój potencjał wiedzy i umiejętności, poznała bogactwo i różnorodność kultury europejskiej.

8

Bezpośredni kontakt z obcokrajowcem okazał się cenny przy przełamywaniu barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych często w mentalności i kulturze młodych ludzi, jak również służył przeciwdziałaniu wszelkim przejawom dyskryminacji oraz zwiększeniu tolerancji młodego pokolenia. Pragnąc w dalszym ciągu realizować działania związane z szerzeniem idei Unii Europejskiej a tym samym zacieśniać współpracę międzynarodową w kolejnym roku szkolnym uczniowie realizować będą projekt w ramach partnerskiej wymiany szkół wsparty przez program „Uczenie się przez całe życie”. Projekt pt: „Bawmy się razem” Szkoła Podstawowa nr 7 będzie realizować wraz z partnerami z Rumunii, Francji, Węgier, Turcji, Hiszpanii, Portugalii i Włoch.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Autor: Ewa Bartczak